CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ VẠN XUÂN

MEN VI SINH VẬT HỮU ÍCH

         

      Men vi sinh vật hữu ích do công ty cổ phần công nghệ sinh học nghiên cứu và sản xuất gồm tập hợp các chủng VSV cố định đạm trong tự nhiên từ nước mưa, khí quyển, trong đất, từ phân bón để cung cấp cho cây trồng và các chủng vi sinh vật phân giải lân khó tan trong đất nhằm chuyển hóa lân khó tan thành dễ tiêu giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao, làm giảm lượng phân đạm và lân bón vào đất.