NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XỬ LÝ VỎ QUẢ CÀ PHÊ THÀNH MÙN HỮU CƠ

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XỬ LÝ VỎ QUẢ CÀ PHÊ THÀNH MÙN HỮU CƠ

CÁC BƯỚC ĐƯỢC TIẾN HÀNH NHƯ SAU Chuẩn bị nguyên liệu           - Vỏ quả cà phê :           -  Vôi bột:           - Chế phẩm vi sinh vật của Vạn Xuân:           - Đạm urê :           - Supe lân :           - Bạt, linong để che, phủ đống ủ           - Phân gia súc, gia cầm (nếu có …