PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH

CÁC NGUYÊN LIỆU DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH

CÁC NGUYÊN LIỆU DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH

Các nguyên liệu hữu cơ dùng để sản xuất phân HCVS là:      Than bùn   Bùn mía   Tro lò   Phân gia súc, gia cầm   Vỏ quả cà phê   Lõi ngô, rơm rạ   Phế thải nông lâm nghiệp   Đạm   Lân   Ka ly   Hỗn hợp vi lượng cho các loại cây trồng bao gồm: Cu, Mn, B, Zn, Mg, …

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH VX

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH VX

THÀNH PHẦN CHÍNH ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HCVS VẠN XUÂN     *  Hỗn hợp vi l­ượng VX: Cu, Zn, Mn, Bo, Mo...     *  Men vi sinh vật phân giải Xelluloza     *  Men vi sinh vật hữu ích (cố định đạm, phân giải lân).     *  Các axit hữu cơ (Axit humic).     *  Nguồn hữu cơ cao cấp (Bùn mía tro lò than bùn, …

BẢN CHẤT CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH

BẢN CHẤT CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH

Phân bón hữu cơ vi sinh là loại phân bón có chứa nhiều chủng vi sinh vật sống có ích, đã được tuyển chọn trong phòng thí nghiệm như: VSV phân giải xelluloza, VSV cố định đạm, VSV phân giải lân, có mật độ VSV đạt theo tiêu chuẩn quy định của Bộ NN&PTNT, khi phân được bón vào đất sẽ làm tăng nguồn …