Giới thiệu


Công ty cổ phần công nghệ sinh học và thiết bị Vạn Xuân là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh với đội ngũ cán bộ chuyên sâu về nghiên cứu vi sinh vật đất, thổ nhưỡng môi trường, kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi. Đặc biệt có 1 chuyên gia có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, chất điều hòa sinh trưởng, đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về phân bón cấp Bộ, cấp Tỉnh, chuyên viết các Đề tài, Dự án đầu tư về lĩnh vực sản xuất phân bón sinh học…

      Chúng tôi có các phòng nghiên cứu như:

      + Phòng nghiên cứu vi sinh vật đất với đầy đủ máy móc, thiết bị để phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có hoạt hoạt lực cao nhằm tạo ra các chế phẩm men vi sinh vật hữu ích phục vụ cho sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phù hợp cho từng loại đất trồng, cây trồng và từng vùng sinh thái khác nhau.

     + Phòng nghiên cứu thổ nhưỡng và môi trường, là phòng chuyên nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu về nông hóa, thổ nhưỡng của đất trồng, cây trồng để từ đó đưa ra các công thức sản xuất hỗn hợp vi lượng, công thức sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và bón phân hợp lý cho từng loại cây trồng.

      + Phòng Nghiên cứu và sản xuất các loại chế phẩm tăng năng suất cho các loại cây trồng.

      + Nhà máy sản xuất gồm đầy đủ các hệ thống thiết bị phục vụ cho sản xuất Hỗn hợp vi lượng, Men VSV phân giải xelluloza, Men VSV cố định đạm, Men VSV phân giải lân, Nấm trichoderma và các chế phẩm sinh học khác…

  • Các sản phẩm để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh như:

            – Hỗn hợp vi lượng cho cây trồng

            – Men vi sinh vật phân giải Xelluloza

            – Men vi sinh vật hữu ích: (VSV cố định đạm, phân giải lân)

            – Axit Humic

            – Men khử mùi

  • Các loại phân bón của Vạn Xuân

     * Phân bón gốc

   – Phân hữu cơ vi sinh VX – 01   

   – Phân hữu cơ vi sinh VX – 02      

   – Phân hữu cơ khoáng VX – 03       

   – Phân hữu cơ vi sinh VX – 04

   – Phân hữu cơ vi sinh VX – 05

   – Phân hữu cơ vi sinh VX – 06

   – Phân hữu cơ khoáng VX – 07

   – Phân hữu cơ khoáng VX – 08

   – Phân hữu cơ vi sinh VX – 09

   – Phân hữu cơ khoáng VX – 10

   – Phân hữu cơ khoáng VX – 11

   – Phân hữu cơ khoáng VX – 13

                 * Phân bón lá

   – Phân bón lá VX – 09

   – Phân bón lá VX – 10

   – Phân bón lá VX – 11

   – Phân bón lá VX – 12

Các loại phân bón của Vạn Xuân đã nằm trong Danh mục “Phân bón được phép sản xuất và kinh doanh, sử dụng ở Việt Nam” theo Quyết định lưu hành số: 996/QĐ-BVTV-PB ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Cục Bảo Vệ Thực Vật.